Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK PN gửi 9282 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Lịch sử ra đời của máy tính xách tay

Hỏi đố
Đáp án của bạn
Đáp án đúng
0 điểm
Tổng kết
poki