Bữa tiệc cuối năm

Hỏi đố

Để tổ chức một sự kiện, bước đầu tiên chúng ta cần làm gì?

Khi xác định chủ đề sự kiện, chúng ta cần nêu những nội dung gì?

Điền vào chỗ chấm: "Để sự kiện tổ chức thành công, chúng ta cần … và phân công công việc cho từng thành viên."

Trong quá trình thực hiện, chúng ta tổ chức sự kiện theo trình tự nào?

Tổ chức sự kiện bao gồm mấy bước?

Hoạt động nào có thể tổ chức thành một sự kiện?

Sau khi tổ chức một sự kiện, chúng ta cần làm gì?

Poki nói: "Tổ chức sự kiện là một hoạt động thiết kế, tổ chức chương trình liên quan đến các sự kiện hàng ngày như sinh nhật, liên hoan, …". Đúng hay sai?

Kịch bản tổ chức sự kiện cần bao gồm những nội dung gì?

Chanh Leo nói: "Người tổ chức sự kiện chỉ cần có kỹ năng tự tin trước đám đông là đủ.". Đúng hay sai?

Đáp án của bạn
Đáp án đúng

Xác định chủ đề là bước đầu tiên để tổ chức một sự kiện.

Để xác định đúng chủ đề, chúng ta cần trả lời hai câu hỏi: Tên chủ đề là gì và tại sao chúng ta chọn chủ đề đó.

Để sự kiện được tổ chức thành công, chúng ta cần thảo luận nhóm viết kịch bản và phân công công việc cho từng thành viên.

Trong quá trình thực hiện sự kiện, chúng ta cần tổ chức theo trình tự từ khai mạc chương trình đến diễn biến chương trình và cuối cùng là bế mạc chương trình.

Tổ chức sự kiện bao gồm 4 bước: - Bước 1: Xác định chủ đề - Bước 2: Viết kịch bản - Bước 3: Thực hiện - Bước 4: Kiểm tra và đánh giá

Những hoạt động như sinh nhật, liên hoan cuối năm hay các cuộc thi tiếng hát, thi tài năng khiếu, … đều là những hoạt động có thể tổ chức thành một sự kiện.

Sau khi tổ chức một sự kiện, chúng ta cần kiểm tra và đánh giá kết quả của chương trình. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức cho sự kiện tiếp theo.

Tổ chức sự kiện là một hoạt động thiết kế, tổ chức chương trình liên quan đến các sự kiện hàng ngày như sinh nhật, tiệc liên hoan, …

Khi viết kịch bản tổ chức sự kiện, chúng ta cần xác định rõ thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung công việc, người thực hiện và dự kiến kết quả của chương trình.

Để sự kiện diễn ra thành công, người tổ chức sự kiện cần có đầy đủ các yếu tố: - Kiến thức: am hiểu những thông tin về sự kiện. - Kỹ năng: tự tin giao tiếp trước đám đông, sử dụng linh hoạt ngôn ngữ cơ thể. - Thái độ: chủ động, sáng tạo.

0 điểm
Tổng kết
Nội dung cần ghi nhớ: Tổ chức sự kiện là một hoạt động thiết kế, tổ chức chương trình liên quan đến các sự kiện hàng ngày như sinh nhật, tiệc liên hoan, ... Các bước tổ chức sự kiện: - Bước 1: Xác định chủ đề • Tên chủ đề là gì? • Lí do chọn chủ đề là gì? - Bước 2: Viết kịch bản • Thời gian, địa điểm tổ chức ở đâu? • Đối tượng tham gia là ai? • Nội dung công việc là gì? • Ai sẽ là người thực hiện? - Bước 3: Thực hiện • Chương trình diễn ra như thế nào? - Bước 4: Kiểm tra và đánh giá • Kết quả chương trình như thế nào? Những kinh nghiệm rút ra là gì?
poki